Projekt współfinansowany z funduszy unijnych

Basement sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Platforma informatyczna do planowania rozkładów jazdy, pracy taboru, drużyn pociągowych przewoźników pasażerskich”. Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do stworzenia narzędzia zalgorytmizowanego planowania kolejowego transportu pasażerskiego. Celem projektu jest poszerzenie portfolio Basement sp. z o.o. o innowacyjny produkt, na który istnieje zapotrzebowanie rynkowe.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 718 293,75 PLN

Przyznane dofinansowanie: 3 256 676,25 PLN

Okres realizacji: 1.12.2018-28.02.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka MŚP