DisPro 2.0 Cargo

System DisPro 2.0 Cargo to platforma informatyczna odwzorowująca rzeczywisty proces świadczenia usług towarowych przewozów kolejowych.

DisPro 2.0 Cargo umożliwia optymalne zaplanowanie zasobów przewoźnika (pracownicy, tabor) do realizacji przewozów kolejowych, a następnie kontrolę operacyjną wykorzystania tych zasobów w czasie rzeczywistym. System jest zintegrowany z innymi systemami ERP, np. finansowo-księgowym, lub kadrowo płacowym.