DisPro Mobile

Aplikacja, która poprawi komfort i efektywność pracy w transporcie kolejowym.

  • szybka i łatwa wymiana informacji pomiędzy służbami pociągowymi a dyspozytorami
  • bieżące zgłaszanie problemów i usterek
  • dostęp do informacji o aktualnych planach służb, zmianach, rozkładach jazdy czy Wykazach Ostrzeżeń Stałych
  • obieg informacji o komunikatach formalnych i nieformalnych w tym dystrybucję informacji do całych grup pracowników
  • potwierdzenia zapoznania się z komunikatami i zmianami
  • dystrybucja dokumentów w formie elektronicznej
  • oszczędność czasu i pieniędzy
  • eliminacja błędów
  • poprawa bezpieczeństwa