DisPro 2.0

System DisPro 2.0 to skalowana platforma informatyczna odwzorowująca rzeczywiste procesy planowania i prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich.

Platforma DisPro 2.0 umożliwia przewoźnikowi kolejowemu optymalne planowanie zasobów przewoźnika (pracownicy, tabor) do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych dla różnych scenariuszy wykonania tych usług, wycenę kosztów ich świadczenia, a następnie kontrolę operacyjną ich wykonania w czasie rzeczywistym. System może być zintegrowany z innymi systemami ERP.

Planowanie i wycena kosztów

Realizacja przewozów

Utrzymanie i tabor

Raporty księgowości zarządczej

Optymalizacja i automatyzacja