bRoboty – automatyzacja procesów

bRoboty to odpowiedź na zauważone przez banki potrzeby automatyzacji procesów w banku. Dzięki Robotom, które w sposób automatyczny są w stanie, np. odczytać wartości z przesłanego pliku i następnie wpisać odczytane wartości w odpowiednie pola, znacząco odciążają pracowników i usprawniają pracę banku, przy okazji eliminując błędy.