Negocjator

System Negocjator automatyzuje proces podejmowania w Banku decyzji dotyczących odstępstw cenowych oraz niestandardowych warunków obsługi.

Jest również rejestrem podjętych decyzji w sprawie odstępstw dotyczących cen i warunków obsługi, pozwalającym na szybkie uzyskanie informacji kto i kiedy podjął decyzje, a także jaka była to decyzja i jakie było jej uzasadnienie. Wszelkie dane rejestrowane przez Moduł są zabezpieczone przed ich zmanipulowaniem, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko wewnętrznych fraudów.