PRODUKTY

        Aplikacja bankowości mobilnej bPay to bezpieczny kanał dostępu on-line do usług bankowych dla posiadaczy smartfonów i tabletów. Aplikacja pozwala na spersonalizowanie kontaktu Banku ze swoimi klientami wykorzystując usługi geolokalizacji oraz funkcję "Push notification".

czytaj więcej więcej

        System DisPro, stworzony na podstawie doświadczeń przewoźników kolejowych, odwzorowuje ich rzeczywiste procesy funkcjonowania. Jest to zintegrowana z systemami ERP platforma informatyczna umożliwiająca optymalne planowanie i efektywne zarządzanie zasobami przewoźnika (pracownicy, lokomotywy i wagony) w procesie świadczenia usług przewozów kolejowych.
        Modułowość i skalowalność systemu DisPro pozwala na jego dopasowanie do potrzeb każdego przewoźnika kolejowego.

czytaj więcej więcej

        System Inspeer jest to mobilna aplikacja wspierająca wykonywanie obchodów i przeglądów urządzeń oraz instalacji technologicznych. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw, w których kontrola stanu urządzeń produkcyjnych i infrastruktury technologicznej oraz śledzenie trendów zmian parametrów w funkcji czasu jest konieczne ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

        Inspeer jest narzędziem informatycznym pozwalającym definiować, planować, a następnie wykonywać obchody i przeglądy w sposób bardziej niezawodny i wydajny.

czytaj więcej więcej