Inspeer

        System Inspeer jest to mobilna aplikacja wspierająca wykonywanie obchodów i przeglądów urządzeń  oraz instalacji technologicznych. Jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw, w których kontrola stanu urządzeń produkcyjnych i infrastruktury technologicznej oraz śledzenie trendów zmian parametrów w funkcji czasu jest konieczne ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

        Inspeer jest narzędziem informatycznym pozwalającym definiować, planować, a następnie wykonywać obchody i przeglądy w sposób bardziej niezawodny i wydajny.

 • Definiowanie, planowanie i harmonogramowanie obchodów/przeglądów
 • Podział na domeny; każda komórka firmy definiuje swoje obchody; na urządzeniach PDA pracownik widzi tylko obchody ze "swojej" domeny
 • Kontrola wykonania obchodu danego obiektu za pomocą technologii RFID
 • Przesyłanie wyników obchodu/przeglądu do serwera online lub offline
 • Tworzenie raportów z historii kontrolowanych obiektów
 • Definiowanie poziomów zagrożeń/alarmów
 • Filtrowanie zebranych informacji
 • Analiza trendów zmian parametrów w czasie
 • Integracja z systemem utrzymaniowym klienta, przesyłanie danych do systemów ERP
 • Poprawa niezawodności działania nadzorowanych urządzeń i instalacji technologicznych
 • Optymalizacja kosztów serwisu i utrzymania
 • Usprawnienie planowania i kontroli wykonania obchodów i przeglądów