Dispro

        System DisPro, stworzony na podstawie doświadczeń przewoźników kolejowych, odwzorowuje ich rzeczywiste procesy funkcjonowania. Jest to zintegrowana z systemami ERP platforma informatyczna umożliwiająca optymalne planowanie i efektywne zarządzanie zasobami przewoźnika (pracownicy, lokomotywy i wagony) w procesie świadczenia usług przewozów kolejowych.
        Modułowość i skalowalność systemu DisPro pozwala na jego dopasowanie do potrzeb każdego przewoźnika kolejowego.

 • Graficzny interfejs do obsługi pracy planistycznej i dyspozytury
 • Rejestracja zgłoszeń i alertów uruchomień, przyjazdów i odjazdów pociągów
 • Wizualizacja on-line położenia pociągów
 • Automatyczne składanie wniosków i pobieranie rozkładów jazdy w SKRJ
 • Zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników
 • Hotele (rejestr, rezerwacje, rozliczanie), Taxi (zamawianie, rozliczanie)
 • Planowanie przewozów i ocena ich realizacji pod kątem opłacalności i zasobów
 • Tworzenie schematów przewozów i optymalizacja wykonania przewozów
 • Trasowanie przewozów (cena trasy, masa, naciski, zużycie energii i odległości)
 • Wykonywanie symulacji obiegów i wykorzystania do nich zasobów ludzkich i taborowych
 • Wycena kontraktów i ich zyskowności
 • Fakturowanie klienta bezpośrednio po wykonaniu przewozu
 • Rejestr wagonów i lokomotyw wraz z ich historią eksploatacji
 • Integracja z systemem magazynowo – utrzymaniowym klienta
 • Pakiety raportów zgodnych z wymaganiami wewnętrznymi i UTK
 • Prezentacja lokalizacji zakładów naprawczych, siedzib maszynistów i hoteli
 • Integracja z systemami ERP, GPS i SEPE
 • Poprawa efektywności wykorzystania taboru
 • Podniesienie wydajności pracy personelu
 • Przejrzystość kosztowa
 • Poprawa jakości podejmowanych decyzji
                                    Ecco Rail logo